Locaties

Sinds 2010 zijn er 3 bijentuinen die alle drie een heel eigen karakter hebben en mooie voorbeelden zijn van hoe het kan: bijentuin Braamkamp, bijentuin Hemonystraat en bijentuin Sydneypark.
En er zijn veel individuele tuinen door heel Zutphen en Warnsveld die bewust heel bijvriendelijk zijn.

Daarnaast zit een aantal mensen 'te azen' op braakliggende stukken grond. Waarom die niet ook inzaaien met een voor die grond goed bloemenmengsel?
De Walburgers hebben het voortouw genomen en op 21 april is de aftrap: het braakliggende stuk grond bij de Berghegelaan en de Canadasingel wordt in samenwerking met de gemeente ingezaaid (zie Actueel).
De gemeente heeft 21 stukken grond toegewezen waar ook gezaaid kan worden.

Ook in het Emerpark gaat een groot stuk ingezaaid worden met een klaverrijk mengsel.

Close Menu